Adreces d' interès

Em sembla interesant aquesta recopilació d’espais webs dedicats al tema de les altes capacitats, està extret principaltment de l’espai web de l’Institut Català de Superdotació i Altes capacitats:

European council for high ability (Consejo Europeo de Altas Capacidades)


Confederación Española de Asociaciones de superdotación


Instituto Catala de Superdotación y Altas Capacidades


Federacion Catalána de Asociaciones y Centros de Superdotación y Altas Capacidades


Asociacion de Padres y de Niños Superdotados de Catalunya


Coordinadora de Usuarios de la Salud


Banco de Recursos para el Desarrollo de la Creatividad y las Altas Capacidades
Escuela InclusivaFundación Promete